Σεμινάριο Google Analytics με πρακτική εξάσκηση (Hands-on Workshop)